z

 

 

 

 

 

Bu eser günümüzde Mardin-Midyat eşiği olarak bilinen Tur Abdin bölgesinin eski çağdan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasi değişik­liklerin, bölge halkının yaşayış tarzının ve yörenin tarihinin incelenme­sine dair amatörce bir araştırmadır. Mükemmel bir bilimsel yapıt iddia­sında değildir.

Kitabın amacı, doğup büyüdüğümüz yörenin tarihinde, siyasi ve sos­yal yapısında karanlık kalmış olayları gün ışığına çıkarmaktır. Bu araştır­ma yapılırken canlı tarihten, yaşlı ve kültürlü kişilerden faydalanıldı. Eli­mizdeki belgelerin hemen hemen hepsi anlatı niteliğinde olup, ya olay­lara şahit olan ya da onlardan sonraki nesil tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca bu kitapta Midyat ve Tur Abdin bölgesinin tarihi ile ilgili, mevcut kaynakların önemli kısımlarından elde edilen bilgileri de bulabilirsiniz. Bölge halkının çeşitli hükümetlerin baskısı, yöredeki Kürtlerin zaman zaman yağma, taciz ve tehditleri ile Süryani Kilisesi yönetici kadroları­nın zayıf olmaları yüzünden bazı köylerde kitlesel şekilde din değiştire­rek Müslüman oluş­ları da ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Midyat ve Tur Abdin, Hristiyanlığın ilk gelişme yerleri arasında olduklarından, zamanın ünlü ilim ve eğitim merkezleriydiler, aynı zamanda Süryani felsefesinin geliştiği okullar da bu bölgede olması açısından büyük önem taşırlar. Bu kitap Süryani tarihinde çok önemli bir yeri bulu­nan ve doğup büyüdüğümüz bu yerin gerçek kimliğini bulup, tarihi ve kültürü hakkında fikir sahibi olmak için uzun zamandır yapılan araş­tırmanın bir sonucudur.

 

 

  • Yayın Yılı: 2015
  • Yazar: Dt. Nail Kul
  • Ebat: 14,8 X 21
  • Kapak: Karton Kapak
  • İç Kağıt: 80 gr. Iyvory
  • Sayfa: 278
  • Fiyat: 20 TL
  • ISBN: 978-605-65447-1-2

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİDYAT VE TURABDİN SÜRYANİLERİ

 

 

 
web dizayn Ayhan Grafik © 2014